Day: May 5, 2021

0 Comment

1. ตำแหน่งการวางของตู้เย็น ใครว่าตู้เย็นจะวางตรงส่วนไหนก็ได้ ถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณคิดผิดแล้ว เพราะการวางตู้เย็นผิดตำแหน่งอาจเป็นต้นเหตุทำให้ตู้เย็นของคุณไม่เย็นก็เป็นได้ ซึ่งวิธีการวางตู้เย็นที่ถูกต้อง จะต้องวางตู้เย็นให้มีช่องทางระบายอากาศด้านหลังด้วย เพราะถ้าไม่มีตู้เย็นที่บ้านของเราจะทำงานหนักมาก วางจะไม่เย็นแล้ว ยังเปลืองค่าไฟอีกด้วย นอกจากนี้ก็ไม่ควรวางตำแหน่งใกล้กับความร้อนเช่น ข้างเตาแก๊ส หม้อหุงข้าว 2. ของในตู้เย็นเยอะเกินไป ปริมาณของที่แช่ในตู้เย็น ไม่ว่าจะเป็น ของสด ของแห้ง ของทานเล่น[...]