Day: September 20, 2021

ฝ้าชายคา SCG ฝ้าดีเพื่อบ้านสวยฝ้าชายคา SCG ฝ้าดีเพื่อบ้านสวย

ชายคา คือส่วนปลายสุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวบ้านออกมา หากบ้านที่มีพื้นที่จำกัด หรือบ้านตึกแถว อาจจะไม่มีส่วนนี้ให้เห็นบ่อยนัก แต่สำหรับเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือบ้านที่มีพื้นที่มากพอ ชายคาจะเป็นหนึ่งโครงสร้างของบ้านที่สำคัญไม่แพ้กับหลังคาบ้านเลยทีเดียว เพราะสามารถช่วยระบายความร้อนและความชื้นจากหลังคาได้ แต่ถ้ามีฝ้าชายคามาช่วยปิดทับอีกชั้นหนึ่ง จะทำให้ชายคาที่เปลือยเปล่านั้นมีประโยชน์มากขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้าน และป้องกันแมลง หรือสัตว์ไม่พึงประสงค์หลุดเข้ามาสร้างความเสียหายในตัวบ้านได้ด้วย ทำให้บ้านหลังนั้น ๆ สวยครบในทุกมิติ ดังนั้นฝ้าชายคาที่เหมาะแก่การเลือกมาใช้จึงจำเป็นต้องทนทานและมีความสวยงามควบคู่กันไปอย่าง “ฝ้าชายคา[...]